Thứ Năm, 27/04/2017 | 20:53 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Từ 1/7/2017: Lương cơ sở chính thức tăng, tin vui cho nhiều người

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP, theo đó sẽ có 9 nhóm đối tượng được tăng lương kể từ ngày 1/7/2017.

l41ef8008-4fef-4205-8ff2-642729b5a8db

Hình minh họa
Đây là nghị định quy định mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

Cụ thể mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ tăng từ mức 1,21 triệu đồng/tháng hiện nay lên 1,3 triệu đồng/tháng. Đây sẽ là tin vui cho những đối tượng trên vì việc tăng mức lương cơ sở này sẽ được dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và các chế độ khác; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước. Đối với một số địa phương ngân sách khó khăn thiếu nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 thì ngân sách trung ương bổ sung số thiếu để địa phương thực hiện.