Thứ Hai, 05/09/2016 | 20:45 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

‘Ngày đầu tiên đi học’ của học sinh khắp nơi trên thế giới có gì khác nhau?

Đối với mỗi học sinh, ngày khai trường là ngày quan trọng và nhiều cảm xúc, vì các bạn vừa được gặp lại thầy cô, bạn bè sau một khoảng thời gian dài xa cách nhưng cũng có chút tiếc nuối một mùa hè thú vị đã qua.

Sáng nay ngày khai giảng đầu tiên của các bạn học sinh đã diễn ra, và cũng như Việt Nam, rất nhiều quốc gia trên thế giới cũng đang tưng bừng không khí chuẩn bị chào đón năm học mới. Cùng nhìn ngắm loạt ảnh khai trường của trẻ em từ khắp thế giới để xem ngày đầu tiên đi học của học sinh các nước trên thế giới có gì khác nhau nhé.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 1

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 2

Ngày khai trường của Thái Lan thường bắt đầu vào đầu tháng 5 đối với trường công lập, còn các trường quốc tế thì bắt đầu vào đầu tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Nhìn gương mặt hăng hái của các học sinh chắc là có nhiều chuyện muốn nói với nhau lắm đây.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 3

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 4

Tuy có bị “phơi nắng” một chút nhưng xem ra các bạn học sinh Hàn Quốc đang rất vui vì được đi học lại.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 5

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 6

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 7

Chắc hẳn không có học sinh quốc gia nào mong ngày khai trường bằng học sinh Nhật Bản đâu nhỉ, nhìn ai cũng hăng hái thế kia cơ mà.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 8

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 9

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 10

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 11

Tại Trung Quốc, học sinh tựu trường vào ngày 1/9, các em sẽ thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bắt đầu năm học mới, ngoài ra một số trường còn có thêm lễ khai bút, mở tuệ nhãn, lạy Khổng Tử.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 12

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 13

Các học sinh Mĩ nô nức lên xe đến trường trong tâm trạng cực phấn khích.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 14

Ở Nga năm học mới diễn ra vào ngày 1/9 và được gọi là Ngày Tri thức. Vào ngày này, học sinh xếp hàng, diễu hành qua các trục đường chính và mang theo hoa để tặng thầy cô và bạn bè.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 15

Vào ngày đầu tiên của năm học tại Ukraine, các học sinh mặc đồng phục, mang theo hoa và rung một chiếc chuông nhỏ và tặng hoa cho giáo viên đánh dấu năm học mới đã bắt đầu.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 16

Dù phải chen nhét trên một chiếc xe nhỏ để đến trường nhưng các em học sinh Ấn Độ vẫn không ngại khó khăn và ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 17

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 18

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 19

Đối với các học sinh tại Kenya, đi học là một niềm mơ ước lớn lao của  nhiều học sinh vì vậy các em luôn trân trọng giây phút hạnh phúc này.

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 20

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 21

khai giang cac nuoc co gi khac nhau - 22

Ở Việt Nam, học sinh trên khắp cả nước sẽ cùng khai trường vào ngày 5-9. Trong ngày quan trọng này, các học sinh đều mặc đồng phục và cùng hồi hộp chờ đợi tiếng trống trường báo hiệu một năm học mới lại đến, từ học sinh tiểu học đến phổ thông, nhìn ai cũng vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

// c?Math.max(0,a.length+c):c;if(p(a))return p(b)&&1==b.length?a.indexOf(b,c):-1;for(;cparseFloat(G)){E=String(I);break a}}E=G}var J=E,ga={},K=function(a){return ha(a,function(){for(var b=0,c=v(String(J)).split("."),d=v(String(a)).split("."),e=Math.max(c.length,d.length),f=0;0==b&&f<e;f++){var g=c[f]||"",h=d[f]||"";do{g=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(g)||["","","",""];h=/(\d*)(\D*)(.*)/.exec(h)||["","","",""];if(0==g[0].length&&0==h[0].length)break;b=w(0==g[1].length?0:parseInt(g[1],10),0==h[1].length?0:parseInt(h[1],10))||w(0==g[2].length,0==h[2].length)||w(g[2],h[2]);g=g[3];h=h[3]}while(0==b)}return 0<=b})},L=l.document,ma=L&&B?D()||("CSS1Compat"==L.compatMode?parseInt(J,10):5):void 0;var M;if(!(M=!C&&!B)){var N;if(N=B)N=9<=Number(ma);M=N}M||C&&K("1.9.1");var O=B&&!K("9");var P=function(a){var b=document;return p(a)?b.getElementById(a):a},Q=function(a,b){var c=b||document;return c.querySelectorAll&&c.querySelector?c.querySelectorAll("."+a):na(a,b)},na=function(a,b){var c,d,e,f;c=document;c=b||c;if(c.querySelectorAll&&c.querySelector&&a)return c.querySelectorAll(""+(a?"."+a:""));if(a&&c.getElementsByClassName){var g=c.getElementsByClassName(a);return g}g=c.getElementsByTagName("*");if(a){f={};for(d=e=0;c=g[d];d++){var h=c.className,F;if(F="function"==typeof h.split)F=0<=da(h.split(/\s+/),a);F&&(f[e++]=c)}f.length=e;return f}return g},pa=function(a,b,c){function d(c){c&&b.appendChild(p(c)?a.createTextNode(c):c)}for(var e=1;e<c.length;e++){var f=c[e];!aa(f)||q(f)&&0<f.nodeType?d(f):ea(oa(f)?fa(f):f,d)}},qa={SCRIPT:1,STYLE:1,HEAD:1,IFRAME:1,OBJECT:1},R={IMG:" ",BR:"\n"},sa=function(){var a=document.getElementById("feedback-closing-template");if(O&&null!==a&&"innerText"in a)a=a.innerText.replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"\n");else{var b=[];ra(a,b,!0);a=b.join("")}a=a.replace(/ \xAD /g," ").replace(/\xAD/g,"");a=a.replace(/\u200B/g,"");O||(a=a.replace(/ +/g," "));" "!=a&&(a=a.replace(/^\s*/,""));return a},ra=function(a,b,c){if(!(a.nodeName in qa))if(3==a.nodeType)c?b.push(String(a.nodeValue).replace(/(\r\n|\r|\n)/g,"")):b.push(a.nodeValue);else if(a.nodeName in R)b.push(R[a.nodeName]);else for(a=a.firstChild;a;)ra(a,b,c),a=a.nextSibling},oa=function(a){if(a&&"number"==typeof a.length){if(q(a))return"function"==typeof a.item||"string"==typeof a.item;if("function"==n(a))return"function"==typeof a.item}return!1},S=function(a){this.l=a||l.document||document};S.prototype.getElementsByTagName=function(a,b){return(b||this.l).getElementsByTagName(a)};var ta=function(a,b){return Q("feedback_description",b||a.l)};k=S.prototype;k.createElement=function(a){return this.l.createElement(String(a))};k.createTextNode=function(a){return this.l.createTextNode(String(a))};k.appendChild=function(a,b){a.appendChild(b)};k.append=function(a,b){pa(9==a.nodeType?a:a.ownerDocument||a.document,a,arguments)};k.canHaveChildren=function(a){if(1!=a.nodeType)return!1;switch(a.tagName){case "APPLET":case "AREA":case "BASE":case "BR":case "COL":case "COMMAND":case "EMBED":case "FRAME":case "HR":case "IMG":case "INPUT":case "IFRAME":case "ISINDEX":case "KEYGEN":case "LINK":case "NOFRAMES":case "NOSCRIPT":case "META":case "OBJECT":case "PARAM":case "SCRIPT":case "SOURCE":case "STYLE":case "TRACK":case "WBR":return!1}return!0};k.removeNode=function(a){return a&&a.parentNode?a.parentNode.removeChild(a):null};k.contains=function(a,b){if(!a||!b)return!1;if(a.contains&&1==b.nodeType)return a==b||a.contains(b);if("undefined"!=typeof a.compareDocumentPosition)return a==b||!!(a.compareDocumentPosition(b)&16);for(;b&&a!=b;)b=b.parentNode;return b==a};var ua=function(a){var b=window;return b.getComputedStyle?b.getComputedStyle(a,null):a.currentStyle};var T=function(a,b){a.addEventListener?a.addEventListener("click",b,!1):a.attachEvent&&a.attachEvent("onclick",b)};var va=function(a){var b=window;b.google_image_requests||(b.google_image_requests=[]);var c=b.document.createElement("img");c.src=a;b.google_image_requests.push(c)};var wa=function(a){return/^\s*$/.test(a)?!1:/^[\],:{}\s\u2028\u2029]*$/.test(a.replace(/\\["\\\/bfnrtu]/g,"@").replace(/(?:"[^"\\\n\r\u2028\u2029\x00-\x08\x0a-\x1f]*"|true|false|null|-?\d+(?:\.\d*)?(?:[eE][+\-]?\d+)?)[\s\u2028\u2029]*(?=:|,|]|}|$)/g,"]").replace(/(?:^|:|,)(?:[\s\u2028\u2029]*\[)+/g,""))},xa=function(a){a=String(a);if(wa(a))try{return eval("("+a+")")}catch(b){}throw Error("Invalid JSON string: "+a);},za=function(a){var b=[];U(new ya,a,b);return b.join("")},ya=function(){this.o=void 0},U=function(a,b,c){if(null==b)c.push("null");else{if("object"==typeof b){if("array"==n(b)){var d=b;b=d.length;c.push("[");for(var e="",f=0;f=this.boundingClientRect.right)},Fa=function(){var a=new Ea;return a.N&&(!a.Y||a.O>=a.X)};var V=function(a,b){this.F=a;this.m=0;this.j=document.getElementById("mtadmas");this.L=document.getElementById("mtadmaundo");this.B=document.getElementById("mtadmac");this.C=document.getElementById("mtadmback");this.I=document.getElementById("mtadmpc");this.M=document.getElementById("mtadmpundo");this.w=document.getElementById("mtadmpunclose");this.K=this.u=this.G=this.D=null;this.v=0;this.h=null;this.i=!1;this.s=null;this.T=b?b.getAdsLength():1;(this.g=b)&&this.g.registerWidget(this,0);this.H=0},Ga=function(a,b){for(var c=[],d=b;d&&"BODY"!=d.tagName;d=d.parentNode)d.style&&"block"!=d.style.display&&(c.push({el:d,val:d.style.display}),d.style.display="block");for(var d=a(b),e;e=c.pop();)void 0!==e.W&&(e.Z.style.display=e.W);return d},Ha=function(a){for(var b=document.getElementsByName("surveyOptions"),c=0;cg||a.h)){var h=sa();c=r(function(){var a="";g<=d&&0=g&&Y(this);g–},a);c();0<=g&&(a.h=window.setInterval(c,1E3))}},Ia=function(a,b,c){if(c&&window.top&&window.top.postMessage){var d=xa(c),e=Da(d),f="resize-me"==d.msg_type&&"animate"==e.r_str;if("ablate-me"==d.msg_type&&e["collapse-after-close"]||f&&!Fa())a.w&&(a.H=window.innerHeight,f=document.getElementById("cbtf"),f=ta(u||(u=new S),f)[1],f=Ga(a.P,f),c=La(d,f)),Ka(a,b,t(e["secs-to-countdown"],1),t(e.countdown,0),t(e["message-tick"],1),function(){window.top.postMessage(c,"*")})}},La=function(a,b){if(!isNaN(b)&&isFinite(b)){var c=!1;if(a.key_value){for(var d=a.key_value,e=0;e<d.length;e++){var f=d[e];if("key"in f&&"value"in f&&"r_nh"==f.key){c=!0;f.value=b.toString();break}}c||d.push({key:"r_nh",value:b.toString()})}}return za(a)};V.prototype.P=function(a){var b=ua(a);a=ua(a.parentNode.parentNode);return parseInt(b.height,10)+parseInt(b.marginTop,10)+parseInt(a.marginTop,10)};var Ja=function(a,b){Ka(a,b,1,0,0,r(function(){var a={creative_index:this.s.getIndex(),undo_pingback_url:Z(this,"user_feedback_undo","1")};this.s.fireOnObject("multislot_mute_collapse",a)},a))};k=V.prototype;k.S=function(){this.m++;this.g.resetAll()};k.R=function(){0