Thứ Hai, 02/06/2014 | 12:35 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014. Ban biên tập TinVn.info gửi đến các Em thí sinh những lưu ý khi làm bài thi bộ môn Vật Lý năm 2014 và một số kỹ năng ôn tập để các bạn có thể tham khảo.

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Chúng tôi liên tục cập nhật Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014 tại link này

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 859 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 859 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 859 - Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014. Ban biên tập TinVn.info gửi đến các Em thí sinh những lưu ý khi làm bài thi bộ môn Vật Lý năm 2014 và một số kỹ năng ôn tập để các bạn có thể tham...

Mã đề: 368 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 368 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 368 - Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014. Ban biên tập TinVn.info gửi đến các Em thí sinh những lưu ý khi làm bài thi bộ môn Vật Lý năm 2014 và một số kỹ năng ôn tập để các bạn có thể tham...

Mã đề:726 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề:726 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề:726 - Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014. Ban biên tập TinVn.info gửi đến các Em thí sinh những lưu ý khi làm bài thi bộ môn Vật Lý năm 2014 và một số kỹ năng ôn tập để các bạn có thể tham...

Mã đề: 547 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 547 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề 547  - Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014. Ban biên tập TinVn.info gửi đến các Em thí sinh những lưu ý khi làm bài thi bộ môn Vật Lý năm 2014 và một số kỹ năng ôn tập để các bạn có thể...

Mã đề: 931 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 931 – Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014

Mã đề: 931 - Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014. Ban biên tập TinVn.info gửi đến các Em thí sinh những lưu ý khi làm bài thi bộ môn Vật Lý năm 2014 và một số kỹ năng ôn tập để các bạn có thể tham...

Đáp án tham khảo đề thi tốt nghiệp THPT môn Vật Lý năm 2014: Cập nhật ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp thpt 2014 (chiều tối ngày 4/6).

(*) Lịch thi tốt nghiệp môn Vật Lý năm 2014

  • Thời gian làm bài thi: 60 phút
  • Giờ phát đề thi cho thí sinh: 13h30
  • Giờ bắt đầu làm bài thi: 13h45
  • – Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý do BBT tổng hợp và giải: Có ngay sau khi kết thúc 60 phút làm bài thi. (cập nhật 14h50 ngày 2/6/2013)
  • – Đáp án đề thi tốt nghiệp môn Vật Lý từ thầy cô giáo bộ môn Vật Lý: Cập nhập sau khi kết thúc môn thi khoảng 2 tiếng. ( cập nhật khoảng 14h-15h ngày 2/6/2013)
  • – Đáp án đề tốt nghiệp môn Vật Lý của bộ giáo dục đào tạo: Cập nhật ngay sau khi kết thúc môn thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp thpt 2014. (Chiều tối ngày 4/6/2013)

(Tổng Hơp)