Thứ Năm, 31/07/2014 | 15:06 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

Cục diện mới trong quan hệ hợp tác quản lý cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc

Nhằm triển khai thực hiện đầy đủ Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, ngày 3-12-2013, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã có Công văn số 10245/VPCP-NC “đồng ý thành lập Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam, giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký ban hành Quyết định”.

Để tìm hiểu cụ thể vấn đề này, phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP, Chủ tịch Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam.

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết mục đích, ý nghĩa vai trò của việc thành lập Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam?

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến: Ngày 16-12-2013, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 5955/QĐ-BQP, thành lập Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam trong Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam là một Ủy ban độc lập, làm nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc; Điều lệ công tác của Ủy ban và các thỏa thuận về quản lý, hợp tác, phát triển hệ thống cửa khẩu tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc.

Việc thành lập Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam sẽ đảm bảo lãnh đạo trực tiếp từ Chính phủ đối với các cơ quan quản lý cửa khẩu, tạo sự thống nhất giữa các Bộ liên quan của Việt Nam trực tiếp trao đổi, phối hợp, hợp tác với phía Trung Quốc trong triển khai thực hiện Hiệp định cửa khẩu.

Đồng thời, tạo nên môi trường bình đẳng trong xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, giúp cho các doanh nghiệp của Việt Nam bình đẳng trong hoạt động thương mại, đầu tư với Trung Quốc. Về lâu dài, đây là cơ sở để xây dựng cơ chế hợp tác quản lý cửa khẩu với các nước bạn Lào, Cam-pu-chia khi Việt Nam ký kết Hiệp định về cửa khẩu với các quốc gia này.

Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam là cơ quan giúp Chính phủ phối hợp với các Bộ, ngành địa phương vừa triển khai có hiệu quả Hiệp định về cửa khẩu và quy chế quản lý cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, vừa tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng về chủ trương phát triển hệ thống cửa khẩu; quy hoạch, quản lý, mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng cửa khẩu biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Việc thành lập Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển hệ thống cửa khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Quân đội hai nước, mở ra một cục diện mới trong quan hệ hợp tác quản lý cửa khẩu giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và giữa Quân đội hai nước, đánh dấu quan hệ Việt – Trung bước vào giai đoạn phát triển mới, là một trong 3 đột phá, mở ra cục diện phát triển mới giữa quan hệ hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

PV: Việc thành lập Ủy ban có tác động như thế nào đối với chức năng, nhiệm vụ của BĐBP và cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành về công tác quản lý, kiểm soát xuất – nhập cảnh tại các đồn, trạm biên phòng có gì thay đổi, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến: Như tôi vừa nói, Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam thành lập đi vào hoạt động là để triển khai thực hiện Hiệp định cửa khẩu, Điều lệ công tác của Ủy ban. Đây là các văn bản pháp lý song phương, bao hàm và điều chỉnh các hoạt động về công tác quản lý, hợp tác phát triển hệ thống cửa khẩu giữa Việt Nam – Trung Quốc.

Đây còn là hành lang pháp lý quan trọng để BĐBP chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tham mưu cho Chính phủ, Bộ Quốc phòng về phát triển hệ thống cửa khẩu như: Hiệp thương mở mới, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở biên giới với Trung Quốc; xây dựng và quản lý cơ sở hạ tầng khu vực cửa khẩu, cải thiện điều kiện và nâng cao hiệu quả lưu thông cho người, hàng hóa, phương tiện qua cửa khẩu, nhằm phục vụ cho phát triển kinh tế – thương mại hai nước.

Về cơ chế lãnh đạo, điều hành của Ủy ban: Đây là mô hình mới, gọn nhẹ về cơ cấu tổ chức. Thành phần gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban, thành viên là đại diện các Bộ, ngành Trung ương liên quan và UBND 7 tỉnh biên giới Việt – Trung. Cơ quan thường trực là Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh BĐBP. Ở cấp tỉnh thành lập Tiểu ban công tác cửa khẩu thuộc Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam do một đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; thành phần gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh là cơ quan thường trực Tiểu ban, có nhiệm vụ tham mưu cho Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu và UBND tỉnh về công tác quy hoạch quản lý, mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới, xây dựng, hợp tác phát triển cửa khẩu; phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý cửa khẩu đối diện; các sở, ngành, huyện biên giới chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện tốt các hoạt động quản lý cửa khẩu, lối mở, tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu lưu thông cửa khẩu biên giới phát triển ngày một ổn định.

PV: Xin đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ của Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Việt Nam trong thời gian tới?

Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến: Nhiệm vụ cụ thể của Ủy ban trong thời gian tới:

Về mở, nâng cấp cửa khẩu: Tích cực thúc đẩy việc nâng cấp các cặp cửa khẩu Tà Lùng – Thủy Khẩu, Thanh Thủy – Thiên Bảo thành cửa khẩu quốc tế đường bộ và nâng cấp 6 cặp cửa khẩu Sóc Giang – Bình Mãng, Hoành Mô – Động Trung, Chi Ma – Ái Điểm, Xín Mần – Đô Long, Lý Vạn – Thạc Long, Săm Pun – Điền Bồng lên thành cửa khẩu song phương. Nghiên cứu, nâng cấp lối mở tạm thời Bắc Phong Sinh – Lý Hỏa lên thành cửa khẩu song phương và nâng cấp cặp chợ biên giới Cốc Nam – Lũng Nghịu và Tân Thanh – Pò Chài thành cửa khẩu.

Về phát triển Khu hợp tác kinh tế qua biên giới: Trao đổi các Bộ, ngành thúc đẩy xây dựng Khu kinh tế hợp tác Đồng Đăng (Việt Nam) – Bằng Tường (Trung Quốc); thúc đẩy nâng cấp lối mở Bản Giốc – Đức Thiên trở thành cửa khẩu nhằm xây dựng Khu hợp tác du lịch Quốc gia Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc); nghiên cứu mở cặp cửa khẩu Bản Phiệt, Bảo Thắng – Sơn Yên, Hà Khẩu và Bát Xát – Pa Sả để xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc).

Về hợp tác quản lý cửa khẩu: Duy trì quan hệ hợp tác cửa khẩu hai bên; hoàn thiện các dịch vụ tại cửa khẩu, thúc đẩy việc xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ cửa khẩu biên giới hai bên; nghiên cứu xây dựng hệ thống trao đổi thông tin điện tử, thiết lập đường dây điện thoại nóng để duy trì công tác thường xuyên với Ủy ban hợp tác Quản lý cửa khẩu phía Trung Quốc như: Tăng cường việc tuyên truyền, giáo dục về các chính sách, quy định liên quan đến xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, thủ tục qua lại biên giới, tăng cường hợp tác, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị kiểm soát, quản lý biên giới. Tăng cường hợp tác, kết nối giữa các cơ quan, đơn vị kiểm soát, quản lý biên giới; nghiên cứu cơ chế hợp tác nhằm đẩy nhanh tiến độ xác minh, trao trả người xuất cảnh trái phép; tăng cường kiểm soát tại các cửa khẩu, lối mở, đường mòn trên biên giới; nghiên cứu việc chuẩn hóa việc cấp phát, quản lý giấy xuất nhập cảnh cư dân biên giới và hợp tác chống buôn lậu, gian lận thương mại qua cửa khẩu, biên giới.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Anh /theo baomoi.com