• 30 năm trận đánh Vị Xuyên qua hồi ức cựu binh

    5
    30 năm trận đánh Vị Xuyên qua hồi ức cựu binh
    Tháng 7/1984, cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược tại mặt trận Hà Giang diễn ra khốc liệt. Người lính Sư đoàn 356 đã viết nên khúc tráng ca nơi biên giới với những trận đánh trên ‘đồi thịt băm’, ‘thung lũng gọi hồn’, ‘lò vôi thế kỷ’… hằn sâu trong ký ức. Cao điểm 772, 685 (thuộc...