Thứ Bảy, 14/11/2015 | 12:08 GMT+7
Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ |

16 bức tranh biếm họa “cái nết đánh chết cái mạng” khi tham gia giao thông

Mỗi năm ở nước ta có hàng ngàn người bị chết và thương tích do thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Bộ tranh biếm họa giao thông về chủ đề “Cái nết đánh chết cái mạng” sau đây là tiếng cười bi hài về thực trạng giao thông trong những năm qua.

Bức tranh số 1

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 2

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

 Bức tranh số 3

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 4

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 5

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

 Bức tranh số 6

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

 Bức tranh số 7

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 8

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

 Bức tranh số 9

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 10

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 11

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 12

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 13

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 14

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 15

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa

Bức tranh số 16

ảnh tranh biếm họa,tranh biếm họa giao thông,giao thông,ý thức giao thông,biếm họa