• Tướng đặc công VN kể những chuyện ít biết về giải phóng Trường Sa

    0
    Tướng đặc công VN kể những chuyện ít biết về giải phóng Trường Sa
    Theo lời tướng Mai Năng, sau khi trinh sát đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa, ông đã báo cáo là nếu ta đánh sở chỉ huy của địch thì có thể chiếm được đảo ngay… Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Hải quân nhân dân Việt Nam phối hợp cùng một bộ phận Quân khu V tiến hành giải phóng...